Czy licea pomieszczą chętnych?
Czy licea pomieszczą chętnych?

Ostatnia reforma oświaty przeprowadzona przez rząd PiS spowodowała swoistą „kumulację”.

W tym roku do pierwszych klas szkół ponadpodstawowych pójdą absolwenci ostatnich trzecich klas wygaszanych gimnazjów oraz ósmych klas „nowych” podstawówek. To oznacza nie tylko kłopoty związane z tym, że młodzież będzie zróżnicowana wiekowo (15-16 lat) i będzie realizowała odmienne programy nauczania, ale także dodatkowe wyzwanie dla organizatora szkół, czyli dla samorządu. 
O przygotowaniach do tego wyzwania dyskutowano na ostatniej sesji Rady Miejskiej. Oto niektóre informacje, przydatne dla rodziców i młodzieży kończącej gimnazja i szkoły podstawowe. Uwaga: informacje obejmują tylko szkoły prowadzone przez samorząd Bielska-Białej.
 
W Bielsku-Białej działają trzy typy szkół ponadpodstawowych: 7 liceów ogólnokształcących,  9 techników i 9 szkół branżowych I stopnia (tzw. zawodówek). 
 
Licea ogólnokształcące
W Bielsku-Białej działa 7 miejskich liceów ogólnokształcących. Obecnie uczy się w nich 2773 uczniów.
W obecnym roku szkolnym w liceach działa 31 oddziałów klasy I. Według szacunków Miejskiego Zarządu Oświaty w roku szkolnym 2019/20 konieczne będzie utworzenie aż…59 oddziałów pierwszego rocznika, z których część będzie realizowała program liceum trzyletniego (absolwenci gimnazjum), a część nowy program czteroletni (absolwenci podstawówek). 
 
Technika
Zdecydowanie największym bielskim technikum jest Technikum nr 3 przy Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego przy ul. Słowackiego 24. Do  popularnego „Mechanika” uczęszcza ponad 1000 uczniów, gdy w pozostałych szkołach technicznych liczba uczniów nie przekracza 500. Redakcja nie posiada informacji o planowanym zwiększeniu ilości oddziałów klas pierwszych w poszczególnych technikach, ale można przewidywać, że z dotychczasowych 38 oddziałów liczba pierwszych klas może wzrosnąć do około 60. 
 
Szkoły Branżowe I stopnia
Z 9 bielskich zawodówek jedynie 6 prowadzi obecnie klasy pierwsze, z czego można wyciągnąć wniosek, że będzie także prowadzić nabór w roku 2019/20. Łącznie w miejskich szkołach branżowych prowadzonych jest obecnie tylko 12 oddziałów pierwszych klas, z czego najwięcej (4) w tzw. szkole rzemieślniczej, czyli Szkole Branżowej I stopnia im. S. Staszica na Złotych Łanach. Również w szkołach branżowych należy spodziewać się zwiększenia liczby oddziałów pierwszych klas, z tym zastrzeżeniem, że tutaj o możliwościach rozszerzenia oferty decydują nie tylko możliwości lokalowe i kadrowe samej szkoły, ale także zabezpieczenie odpowiedniej liczby miejsc praktycznej nauki zawodu, co może okazać się największą przeszkodą. 
Podsumowanie
Ogółem do pierwszych klas wszystkich typów szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto Bielsko-Biała, uczęszcza w tym roku 2264 uczniów. W przyszłym roku szkolnym liczba ta ulegnie znaczącemu zwiększeniu ze względu na wymuszone reformą oświaty jednoczesne rozpoczęcie nauki na poziomie ponadpodstawowym przez absolwentów gimnazjów i podstawówek. Oznacza to konieczność zwiększenia ilości oddziałów (klas I) w liceach, technikach i szkołach branżowych. Prawdopodobnie wymusi to również podniesienie kryteriów przyjęcia w szkołach najbardziej obleganych, np. w niektórych liceach ogólnokształcących. Przed Miejskim Zarządem Oświaty oraz dyrektorami szkół stoją w tym roku bardzo trudne wyzwania. Redakcja Kuriera będzie na bieżąco śledzić przygotowania samorządu i szkół do tej sytuacji oraz informować czytelników o wszystkich ważnych zmianach. 
red
 


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama