Jak pozbyć się „kopciucha”?
Jak pozbyć się „kopciucha”?

W lutym najemcy lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Bielska-Białej mogą ubiegać się o wykonanie w zajmowanym lokalu etażowego ogrzewania gazowego.

Koszt wymiany poniesie Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. To zasługa projektu Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 pod nazwą „Zamień kopciucha na ekoczyściucha”, którego byłem autorem, a członkowie Niezależnych.BB – dzięki swojej pracy przy jego promocji - umożliwili jego zwycięstwo. 
Pomysł projektu narodził się pod wpływem obserwacji dotychczasowego tempa wymiany starych pieców węglowych w naszym mieście. W kolejce wciąż stoi parę tysięcy sztuk. Jednym z problemów jest powolne podłączanie kamienic w centrum miasta do sieci ciepłowniczej. Pośród powodów tego zjawiska wymienić trzeba częsty brak wymaganej zgody wszystkich mieszkańców danego budynku na zamianę źródła energii na ciepło systemowe. Takiego wymogu nie ma przy wymianie pieca na gazowy, gdy decyzja należy do każdego lokatora z osobna. 
Oczywiście taka inwestycja to koszt rzędu kilku tysięcy złotych i nie każdego na to stać. Dlatego program „Zamień kopciucha na ekoczyściucha” pokrywa koszt zakupu pieca gazowego. Lokator musi jedynie we własnym zakresie uzupełnić posadzki i powłoki malarskie w miejscach po wyburzonych piecach kaflowych. Odczuwalną korzyścią uczestnictwa w programie będzie nie tylko poprawienie stanu powietrza w mieście, lecz także poprawa warunków życia w mieszkaniu. Gazowe ogrzewanie oznacza większą wygodę, a konkretniej brak konieczności ciągłego dokładania do pieca, noszenia węgla i znoszenia uprzykrzeń pod postacią wszechobecnego pyłu węglowego. Jest to szczególnie ważne dla osób starszych, dla których ogrzewanie mieszkania jest w zimie sporym utrudnieniem. 
Aby lokal kwalifikował się do konkursu, musi spełniać określone warunki techniczne, szczegółowo opisane w regulaminie, dostępnym na stronie www.zgm.eu/wps. Warunkiem jest również brak zaległości w opłatach za zajmowany lokal. Wnioski o udział w konkursie można wysyłać na adres: ZGM – Administracja Domów Mieszkalnych, ul. Zygmunta Krasińskiego 5. 43-300 Bielsko-Biała. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod nr telefonu (33) 499-06-80. 
Warto w tym miejscu wspomnieć o tym, że osoby obawiające się wzrostu opłat za ogrzewanie prawdopodobnie już nie długo będą mogły skorzystać z dopłat do paliw lepszej jakości. Z inicjatywy Niezależnych.BB radni i urzędnicy miejscy pracują właśnie nad programem osłonowym. Jego zadaniem będzie obniżenie kosztów przejścia z węgla na gaz i inne paliwa ekologiczne poprzez pokrycie różnicy w rachunkach z pieniędzy budżetu miasta. Szczegóły podamy już wkrótce.
 
Tomasz Wawak
 


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama