Kurier.BB – Gazeta Miejska
Pamiętają o historii

Galeria Sfera wraz z Muzeum Historycznym w Bielsku-Białej zapraszają w podróż po dawnych fabrykach włókienniczych, które były zlokalizowane w miejscu galerii.

W centrum handlowym umieszczono dwie tablice, przypominające o fascynującej, industrialnej historii tej części miasta.
Galeria Sfera powstała na terenach dawnych fabryk i zakładów branży włókienniczej, założonych w XIX w. nad rzeką Białą. W miejscu obecnej Galerii I działała przędzalnia lnu A. Neumanna, po kilku latach przekształcona w przędzalnię juty C.B. Schneidera, a wreszcie w Spółkę Akcyjną dla Przemysłu Jutowego „Unia”. Po zaprzestaniu działalności produkcyjnej obiekty pofabryczne zostały wyburzone w 2000 r. Z kolei na terenach obecnej Galerii II funkcjonowały dwie fabryki sukna 
(K. Riesenfeld, Landesmann & Kornhaber) oraz farbiarnia wełny i tkanin (G. Molenda i Syn), rozebrane w 2007 r. Historię tych miejsc przedstawiono na dwóch tablicach historycznych, które znajdują się przy Punkcie Informacyjnym w Galerii I oraz we foyer Galerii II.
Na obu tablicach, oprócz opisu dziejów, znajdują się m.in. zdjęcia fabryk i pracowników, portret jednego z właścicieli, a także ryciny i plany dawnych zabudowań. Materiały pochodzą ze zbiorów Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej oraz Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej.
- Tablice powstały, aby zaprezentować bogatą historię naszego miasta oraz miejsca, w którym obecnie znajduje się Galeria SFERA. Do współpracy zaprosiliśmy pracowników Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej, którzy swoją wiedzą i bogatym zasobem źródeł historycznych pomogli nam stworzyć wartościowy materiał – mówi Monika Magner, Dyrektor Galerii Sfera 
- Muzeum Historyczne, a w szczególności będąca jego oddziałem Stara Fabryka, od czterech dekad  gromadzi pamiątki dotyczące industrialnej przeszłości Bielska-Białej i dokumentuje bogate tradycje największego po Łodzi ośrodka przemysłu włókienniczego Polski. Współpraca z Galerią SFERA była impulsem do szerzej zakrojonych badań nad dziejami zespołu fabryk, stojących niegdyś wzdłuż brzegu Białej. Kwerenda przeprowadzona w archiwach pozwoliła na odkrycie wielu cennych dokumentów, pozwalających na szczegółowe odtworzenie historii zabudowy tego terenu i poznanie jego dawnych właścicieli – mówi Piotr Kenig, historyk.
mat. pras.
 
Na zdjęciu: Fabryki nad Białą, widok z ratusza, fragment widokówki. Źródło-Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama