Kurier.BB – Gazeta Miejska
Radni i prezydent zaprzysiężeni

21 listopada odbyła się sesja inauguracyjna nowo wybranej Rady Miejskiej.

Prowadzenie obrad rozpoczął najstarszy radny, którym jest ustępujący prezydent Jacek Krywult. Najważniejszymi punktami sesji było złożenie ślubowania przez nowego prezydenta oraz radnych, a także wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
Choć bielszczanie dokonali wyboru swoich reprezentantów już 21 października (druga tura wyborów prezydenckich miała miejsce 4 listopada), to jednak zgodnie z prawem objęcie mandatu następuje dopiero w chwili zaprzysiężenia. Nowo wybrani radni odebrali zaświadczenia o wyborze z rąk Andrzeja Adamka, dyrektora delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej. Następnie dwudziestu pięciu radnych ślubowało wierność konstytucji i prawu oraz „godne, rzetelne i uczciwe” sprawowanie obowiązków radnego, „mając na względzie dobro gminy i jej mieszkańców”. 
W następnej kolejności ślubowanie złożył Jarosław Klimaszewski, który otrzymał insygnia władzy prezydenckiej z rąk Jacka Krywulta. – Pierwszy raz temu znalazłem się na tej sali jako radny równe 40 lat temu. Byłem wówczas najmłodszym radnym. Dzisiaj jestem radnym seniorem. Nie przewidziałem, że dojdzie do takiego momentu. Cieszę się jednak, że godność prezydenta przechodzi w godne ręce – mówił Jacek Krywult po przekazaniu insygniów swojemu następcy.
– Tych, którzy w czasie wyborów popierali moich konkurentów zapewniam, że będę prezydentem wszystkich bielszczan. Jestem gotowy do współpracy z każdym, komu zależy na dobru Bielska-Białej. Doceniając to, co zrobił prezydent Jacek Krywult, chciałbym jednak spojrzeć na miasto swoimi oczyma. Co do spraw kadrowych, to – tak jak deklarowałem podczas kampanii - nie trzeba spodziewać się rewolucji. To raczej będzie rozsądna ewolucja. Nazwiska swoich zastępców podam w stosownym czasie - mówił nowo wybrany prezydent. 
Radni wybrali spośród siebie przewodniczącego Rady Miejskiej. Kandydatów było dwóch: Janusz Okrzesik z Niezależnych.BB oraz Przemysław Drabek z PiS-u. W głosowaniu tajnym wygrał Okrzesik, zdobywając 15 głosów. – Chciałbym złożyć dwa zobowiązania – deklarował nowy przewodniczący. – Pierwsze wobec mieszkańców miasta i wobec radnych, którzy ich reprezentują. Jako przewodniczący będę chciał włączyć energię tej Rady. Chcę, aby ta Rada kipiała od pomysłów, aby była żywym miejscem dyskusji i konfrontacji różnych idei, a przy tym, żeby była samodzielna. Drugie zobowiązanie kieruję wobec wyborców Niezależnych.BB. Pamiętam, że zagłosowaliście na zmiany w mieście. Nie wygraliśmy tych wyborów, ale nasza obecność tutaj wiąże się z wiarą w to, że przynajmniej część naszych pomysłów będzie można zrealizować. Jeśli kiedykolwiek nadejdzie taki dzień, w którym zorientuję się, że jestem tylko dekoracją w sztuce, którą reżyseruje ktoś inny, to będzie to mój ostatni dzień sprawowania funkcji przewodniczącego. Janusz Okrzesik stwierdził, że najważniejsze zadania przez Radą Miejską to zatrzymanie młodych ludzi w Bielsku-Białej, walka ze smogiem oraz rozwój aktywności obywatelskiej. 
Nowo wybranymi wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej zostali Agnieszka Gorgoń-Komor (PO), Przemysław Drabek (PiS) i Jacek Krywult (KWW Jacka Krywulta). Na sam koniec radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla prezydenta, które wynosić będzie 11 tys. zł brutto. Wysokość wynagrodzenia wynika z przyjętej w maju br. ustawy sejmowej, ograniczającej pensje prezydentów, burmistrzów i wójtów. Za przyjęciem uchwały głosowało 24 radnych. Od głosu wstrzymała się Małgorzata Zarębska (Niezależni.BB). 
Tomasz Wawak
 
O porozumieniu programowym zawartym pomiędzy prezydentem Jarosławem Klimaszewskim a Stowarzyszeniem Niezależni.BB piszemy w artykule, a sylwetki nowych radnych prezentujemy tutaj.

 

Foto: Piotr Bieniecki / www.fototeo.pl


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama