Kurier.BB – Gazeta Miejska
Miejskie spółki sportowe

Miasto Bielsko-Biała posiada akcje trzech spółek, prowadzących działalność w zakresie sportu wyczynowego.

Pierwszą z nich jest TS Podbeskidzie SA, w której Bielsko-Biała kontroluje 65% akcji o wartości nominalnej 4 275 000 zł (stan na 20.11.2018, sprzed podniesienia kapitału zakładowego). Obecnie funkcję prezesa pełni delegowany czasowo na to stanowisko prywatny właściciel pozostałych 35% akcji, Edward Łukosz.  W radzie nadzorczej akcjonariuszy reprezentują Renata Łukosz, Jan Wnuczek (pułkownik dyplomowany Wojska Polskiego, b. szef WKU) oraz Krzysztof Gulis (radca prawny UM). 
W spółce Bielsko-Bialskie Towarzystwo Sportowe SA, prowadzącej drużynę siatkówki mężczyzn, miasto posiada zaledwie 18 akcji o nominalnej wartości 1800 zł, co stanowi 1,03% akcjonariatu. W radzie nadzorczej spółki Bielsko-Biała jest reprezentowane przez Aleksandrę Podsiadlik, naczelniczkę Wydziału Strategii i Rozwoju Gospodarczego UM. 
W prowadzącej żeńską drużynę siatkówki spółce akcyjnej Bialski Klub Sportowy SA gmina Bielsko-Biała objęła 10 akcji o wartości nominalnej 1000 zł, co stanowi 0,04% ogółu akcji. W czteroosobowej radzie nadzorczej miasto jest reprezentowane przez byłego radnego, Jerzego Balona. 
Warto zauważyć, że wszystkie trzy spółki sportowe, zarówno ta z większościowym akcjonariatem miasta, jak i te ze śladowym zaangażowaniem kapitałowym samorządu, otrzymywały w poprzednich latach środki na indywidualne stypendia dla zawodników. Przykładowo w pierwszym półroczu br. do TS Podbeskidzie w formie stypendiów trafiło 
1 150 000 zł (trzydziestu sportowców), a do BBTS – 674 000 (czternastu sportowców). Na tym tle blado wypada osiem zawodniczek z BKS, które łącznie w formie stypendiów otrzymało 90 000 zł. 
rad
 
Czytaj też:

 


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama